УР-6-6

Գազի ճնշման կարգավորիչ (ածխաթթվային) УР-6-6

Գազի ճնշման կարգավորիչները նախատեսված են բալոնից եկող ածխաթթվային գազի ճնշման իջեցման ու կարգավորման համար: Նրանք նաեւ ավտոմատիկ կերպով պահպանում են կարգավորիչից դուրս եկող գազի մշտական աշխատանքային ճնշումը տարատեսակ աշխատանքների ժամանակ:

Տեխնիկական տվյալները

Մաքսիմալ թողունակությունը՝ 15 մ3/ժ
Գազի մաքսիմալ ճնշումը մուտքում՝ 15 (150) кгс/սմ2
Գազի մաքսիմալ աշխատանքային ճնշումը՝ 0,7 (7,0) кгс/սմ2
Ճնշման անկման գործակիցը՝ ոչ ավելի քան 0,3 R
Անհավասարաչափ ճնշման գործակիցը՝ -0.15 մինչեւ +0,15 i
Չափսերը՝ 164 х 108 х 136
Քաշը՝ 0,67 կգ