БПО-5-КР1

Գազի ճնշման կարգավորիչ (պրոպան) БПО-5-КР1

Գազի ճնշման կարգավորիչները նախատեսված են բալոնից եկող գազի (պրոպանի) ճնշման իջեցման ու կարգավորման համար: Նրանք նաեւ ավտոմատիկ կերպով պահպանում են գազի մշտական աշխատանքային ճնշումը գազաեռակցման, գազի միջոցով կտրման, զոդման ու այլ նմանատիպ աշխատանքների ժամանակ:

Տեխնիկական տվյալները

Մաքսիմալ թողունակությունը՝ 5 մ3/ժ
Գազի մաքսիմալ ճնշումը մուտքում՝ 2,5 (25) кгс/սմ2
Գազի մաքսիմալ աշխատանքային ճնշումը՝ 0,3 (3) кгс/սմ2
Քաշը՝ 0,40 կգ