Р1П

Կտրոց պրոպանե Р1П

Ինժեկտորային կտրոցը նախատեսված է ցածր ածխածնային պողպատներից պատրաստված թերթավոր ու տեսակավոր մետաղների գազաթթվածնային կտրման համար՝ որպես վառելանյութ պրոպան-բութանի գազի օգտագործմամբ: Այս մոդելներն ունեն կոնստրուկցիայի մի քանի առանձնահատկություն, որոնց թվում են գազի կափույրային մատակարարումը, չժանգոտվող պողպատից պատրաստված մխոցակոթի կոնուսը, ալյումինե բռնակն ու ճեղքավոր ծայրափողակը: Հակադարձ հարվածի հանդեպ բարձր կայունություն:

Տեխնիկական առանձնահատկությունները

Կտրվող պողպատի հաստությունը՝ 3-15 (1П ներքին մուշտուկով), 15-50 (3П ներքին մուշտուկով), 50-100 (4П ներքին մուշտուկով) մմ
Ներքին մուշտուկի համարը՝ №1, 3
Արտաքին մուշտուկի համարը՝ №1
Կտրոցի երկարությունը՝ 480 մմ
Կտրոցի քածը՝ 0,61 կգ