Р3П

Կտրոց պրոպանե Р3П

Ինժեկտորային կտրոցը նախատեսված է ցածր ածխածնային պողպատներից պատրաստված թերթավոր ու տեսակավոր մետաղների գազաթթվածնային կտրման համար՝ որպես վառելանյութ պրոպան-բութանի գազի օգտագործմամբ: Այս մոդելներն ունեն կոնստրուկցիայի մի քանի առանձնահատկություն, որոնց թվում են գազի կափույրային մատակարարումը, չժանգոտվող պողպատից պատրաստված մխոցակոթի կոնուսը, ալյումինե բռնակն ու ճեղքավոր ծայրափողակը: Հակադարձ հարվածի հանդեպ բարձր կայունություն:

Տեխնիկական առանձնահատկությունները

Կտրվող պողպատի հաստությունը՝ 3-15 (1П ներքին մուշտուկով), 15-30 (2П ներքին մուշտուկով), 30-50 (3П ներքին մուշտուկով), 50-100 (4П ներքին մուշտուկով), 100-200 (5П ներքին մուշտուկով), 200-300 (6П ներքին մուշտուկով) մմ
Արտաքին մուշտուկի համարը՝ №1, 2