Р1А

Կտրոց ացետիլենային Р1А

Ինժեկտորային կտրոցը նախատեսված է ցածր ածխածնային պողպատներից պատրաստված թերթավոր ու տեսակավոր մետաղների գազաթթվածնային կտրման համար՝ որպես վառելանյութ ացետիլեն գազի օգտագործմամբ: Այս մոդելներն ունեն կոնստրուկցիայի մի քանի առանձնահատկություն, որոնց թվում են գազի կափույրային մատակարարումը, չժանգոտվող պողպատից պատրաստված մխոցակոթի կոնուսը, ալյումինե բռնակն ու ճեղքավոր ծայրափողակը: Հակադարձ հարվածի հանդեպ բարձր կայունություն:

Տեխնիկական առանձնահատկությունները

Կտրվող պողպատի հաստությունը՝ մինչեւ 100 մմ
Ներքին մուշտուկի համարը՝ №1, 3
Արտաքին մուշտուկի համարը՝ №1
Կտրոցի երկարությունը՝ ոչ ավել քան 480 մմ
Կտրոցի քածը՝ 0,61 կգ