Р2А

Կտրոց ացետիլենային Р2А

Ինժեկտորային կտրոցը նախատեսված է ցածր ածխածնային պողպատներից պատրաստված թերթավոր ու տեսակավոր մետաղների գազաթթվածնային կտրման համար՝ որպես վառելանյութ ացետիլեն գազի օգտագործմամբ: Այս մոդելներն ունեն կոնստրուկցիայի մի քանի առանձնահատկություն, որոնց թվում են գազի կափույրային մատակարարումը, չժանգոտվող պողպատից պատրաստված մխոցակոթի կոնուսը, ալյումինե բռնակն ու ճեղքավոր ծայրափողակը: Հակադարձ հարվածի հանդեպ բարձր կայունություն:

Տեխնիկական առանձնահատկությունները

Կտրվող պողպատի հաստությունը՝ մինչեւ 200 մմ
Արտաքին մուշտուկի համարը՝ №1, 2
Կտրոցի երկարությունը՝ 530 մմ
Կտրոցի քածը՝ 1,3 կգ