РС-3П

Կտրոց պրոպանե РС-3П

Ինժեկտորային կտրոցը նախատեսված է ցածր ածխածնային պողպատներից պատրաստված թերթավոր ու տեսակավոր մետաղների գազաթթվածնային կտրման համար՝ որպես վառելանյութ պրոպան գազի կամ դրա փոխարինիչների օգտագործմամբ:

Տեխնիկական առանձնահատկությունները

Կտրվող պողպատի հաստությունը՝ մինչեւ 200 մմ
Ներքին մուշտուկի համարը՝ 1П, 3П
Արտաքին մուշտուկի համարը՝ 1П
Կտրոցի չափսերը՝ 530 х 70 х 170 մմ
Կտրոցի քածը՝ 1,05 կգ