РС-2К

Կտրոց պրոպանե/ացետիլենային ունիվերսալ РС-2К

Ինժեկտորային կտրոցը նախատեսված է ցածր ածխածնային պողպատներից պատրաստված թերթավոր ու տեսակավոր մետաղների գազաթթվածնային կտրման համար՝ որպես վառելանյութ պրոպան, ացետիլեն գազերի կամ դրանց փոխարինիչների օգտագործմամբ:

Տեխնիկական առանձնահատկությունները

Կտրվող պողպատի հաստությունը՝ մինչեւ 200 մմ
Ներքին մուշտուկի համարը՝ 1А, 1А
Կտրոցի չափսերը՝ 530 х 70 х 170 մմ
Կտրոցի քածը՝ 1,05 կգ