РСТ-3П-Р

Կտրոց պրոպանե РСТ-3П-Р

Ինժեկտորային կտրոցը նախատեսված է ցածր ածխածնային պողպատներից պատրաստված թերթավոր ու տեսակավոր մետաղների գազաթթվածնային կտրման համար՝ որպես վառելանյութ պրոպան գազի օգտագործմամբ:

Տեխնիկական առանձնահատկությունները

Կտրվող պողպատի հաստությունը՝ մինչեւ 300 մմ
Ներքին մուշտուկի համարը՝ № 1П, 3П
Արտաքին մուշտուկի համարը՝ № 1П
Կտրոցի չափսերը՝ 530 х 70 х 170 մմ
Կտրոցի քածը՝ 1,3 կգ