РСТ-3П-Удл

Կտրոց պրոպանե РСТ-3П-Удл

Ինժեկտորային կտրոցը նախատեսված է ցածր ածխածնային պողպատներից պատրաստված թերթավոր ու տեսակավոր մետաղների գազաթթվածնային կտրման համար՝ որպես վառելանյութ պրոպան գազի օգտագործմամբ:

Տեխնիկական առանձնահատկությունները

Կտրվող պողպատի հաստությունը՝ մինչեւ 300 մմ
Ներքին մուշտուկի համարը՝ № 1П, 3П
Արտաքին մուշտուկի համարը՝ № 1П
Կտրոցի չափսերը՝ 770 х 70 х 130 մմ
Կտրոցի քածը՝ 0,90 կգ